JUSTIFIKANTEAK

Ikasleak, aurrez jakinaren gainean Ikastolara etorri behar ez duenean edo eta

etorri ez denean, arrazoi edo zergatia adierazi behar du, datu hauek erabiliaz:

          -Data

          -Ikaslearen izen deiturak

          -Etorriko ez den eguna

          -Arrazoia

          -Guraso baten izenpea

Eredu bat ondorengoa izan daiteke:   EREDUA